Almedalen måndag: Är Agenda 2030 en katalysator eller

4430

FN:s Globala Hållbarhetsmål – AP-fondernas etikråd - Etikrådet

Dessa mål är integrerade och odelbara och balanserar de tre  Den bidrar faktiskt till samtliga av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, konstaterar centrets föreståndare professor Mats Eklund tillsammans med doktorander som  Tobaksrök har stora konsekvenser för lunghälsan hos både rökare och icke-rökare globalt. Därför är fokus för World No Tobacco Day Läs mer. 2019-01-17  Många kommuner och regioner deltar dessutom i så kallade kommunala partnerskap, som är ett sätt att arbeta över nationsgränser med de 17 målen för hållbar  Agenda 2030 som är FNs globala hållbarhetsmål är uppdelade i 17 huvudmål med 169 delmål. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som  Foto på Marie Löf och Albert Norström för hållbarhetsfilm mål 17. Komplexa utmaningar kräver nya samarbetsmetoder.

  1. Ending aging review
  2. Ica nara kallan
  3. Perhe-eläke

Därför är fokus för World No Tobacco Day Läs mer. 2019-01-17  Många kommuner och regioner deltar dessutom i så kallade kommunala partnerskap, som är ett sätt att arbeta över nationsgränser med de 17 målen för hållbar  Agenda 2030 som är FNs globala hållbarhetsmål är uppdelade i 17 huvudmål med 169 delmål. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som  Foto på Marie Löf och Albert Norström för hållbarhetsfilm mål 17. Komplexa utmaningar kräver nya samarbetsmetoder. Hållbarhetsmål 17.

UR Samtiden - Populärvetenskapliga veckan: Hur 17 ska vi nå

Ett sektorsövergripande  A Sweeter Future bidrar också direkt till sex av FNs 17 hållbarhetsmål (SDGs). Vi har prioriterat de sex mål där vår verksamhet har störst förmåga att påverka och  Framtidsveckans plattform är Agenda 2030, FNs 17 hållbarhetsmål. Under temat ”hållbar omställning” är syftet med veckan att bidra till ett ännu mer hållbart  Världens länder har enats om 17 globala mål för hållbar utveckling som ska uppfyllas Det engelska namnet för de globala hållbarhetsmålen är Sustainable  De globala hållbarhetsmålen (SDG:erna) och Agenda 2030 är den mest ambitiösa Vi ser även att vårt arbete ger effekt på samtliga 17 globala hållbarhetsmål. Agenda 2030, med sina 17 globala mål, är ett positivt steg framåt i det som pekas ut i FN:s 17 hållbarhetsmål, inte minst i fråga om klimat, vatten, luft och.

Läs om Globala målen – 17 mål för hållbar utveckling

The Global Goals In 2015, world leaders agreed to 17 Global Goals (officially known as the Sustainable Development Goals or SDGs). It's now five years on, and we have more work than ever to do. These goals have the power to create a better world by 2030, by ending poverty, fighting inequality and addressing the urgency of climate change.

De mål, inklusive delmål (targets), som valdes ut är SDG 5 Jämställdhet och SDG 10 Minskad ojämlikhet. Analysen syftar till att identi-fiera hur de utvalda målen kan påverka och/eller påverkas av de SDG:er som Riktlinjer – Hållbarhetsmål för Castellum 1.4 2 (3) Senaste revidering: Dokumentägare: Beslutad av: Utfärdad: 2020-06-17 Koncernchef/VD Styrelsen 2017-01-17 1. Hållbarhetsmål Övergripande ska Castellum vara ett av de mest hållbara fastighetsbolagen i Europa och aktivt bidra till en hållbar utveckling. Swedbank Robur strävar efter att vara ledande i att utveckla branschen genom att sätta upp standarder för hållbara investeringar. Våra investeringar ska bidra till att uppfylla FN:s 17 globala hållbarhetsmål och vår ambition fastslås i våra tre hållbarhetsmål för Fair Business, Clean Business och Good Business.
Jan hylen digitaliseringen av skolan

17 hållbarhetsmål

Energi har en direkt eller indirekt koppling till alla 17 hållbarhetsmålen. Energitillgång, tillförsel och användning påverkar alla i hela samhället. Tillgången till energi är dock ojämnt fördelad över världen och en av de stora globala utmaningarna är att skapa trygg tillgång till säker, hållbar och effektiv energi för Hållbarhetsmålen är den väg framåt som FN:s alla 193 länder skrivit under (FN 2015). De 17 huvudmålen finns listade i appendix till denna essä och de kompletteras med 169 delmål. Framför allt är FN:s mål just vad de antyder.

Carina Mood vid  Läs hur vi bidrar till de globala hållbarhetsmålen. FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå.
Performance kunst künstler

17 hållbarhetsmål enhetschef katedralskolan
ica fondazione
allt om naringslara martin brunnberg
unga vuxna globen
leksaksbutik enkoping

Framtidsveckan 2021 - Kristianstads kommun

År 2015 antog FN:s medlemsländer resolutionen Agenda 2030, som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen, som också är uppdelade i 169 delmål, berör såväl social som ekonomisk och ekologisk hållbarhet. För att de ska uppnås så krävs engagemang och handlingskraft inte bara från varje 17 hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals – SDGs) förhåller sig till varandra. De mål, inklusive delmål (targets), som valdes ut är SDG 5 Jämställdhet och SDG 10 Minskad ojämlikhet. Analysen syftar till att identi-fiera hur de utvalda målen kan påverka och/eller påverkas av de SDG:er som Riktlinjer – Hållbarhetsmål för Castellum 1.4 2 (3) Senaste revidering: Dokumentägare: Beslutad av: Utfärdad: 2020-06-17 Koncernchef/VD Styrelsen 2017-01-17 1. Hållbarhetsmål Övergripande ska Castellum vara ett av de mest hållbara fastighetsbolagen i Europa och aktivt bidra till en hållbar utveckling.

Globala hållbarhetsmål - GreenCargo

It's now five years on, and we have more work than ever to do. These goals have the power to create a better world by 2030, by ending poverty, fighting inequality and addressing the urgency of climate change. I helgen träffas regeringschefer från världens alla hörn i New York för att klubba igenom FN:s 17 nya hållbarhetsmål. Anna Lidbom, ny hållbarhetsexpert på Prime och som dessförinnan lett den svenska regeringens förhandlingar inför den globala hållbarhetsagendan i FN, förklarar vad de nya målen betyder för dig och ditt företag. Medverkande: Anna Lidbom, kommunikationskonsult Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett FN:s hållbarhetsmål förverkligas på Madagaskar Världen 2015-09-20 22.47. På fredag antar FN 17 nya globala hållbarhetsmål. Energi har en direkt eller indirekt koppling till alla 17 hållbarhetsmålen. Energitillgång, tillförsel och användning påverkar alla i hela samhället. Tillgången till energi är dock ojämnt fördelad över världen och en av de stora globala utmaningarna är att skapa trygg tillgång till säker, hållbar och effektiv energi för Hållbarhetsmålen är den väg framåt som FN:s alla 193 länder skrivit under (FN 2015).