Kursplan, Matematikutveckling och lärande i ett

8659

Specialpedagogisk kompetensutveckling i grupp - MUEP

Specialpedagogiskt förhållningssätt i modersmålsundervisning behöver faktiskt lyftas, särskilt med tanke på elevers skiftande bakgrund och nivåer i samma grupp.. Lärportalen kan också användas som modell i organisationer som jobbar med fortbildning för undervisningspersonalen. Att bygga upp en landsomfattande portal är naturligtvis arbetsdrygt och kräver ekonomiska resurser men ett försök i liten skala kunde vara värt att pröva. För att möta deltagarnas behov har stödmaterialet på Lärportalen strukturerats om.

  1. Informationsteknologi
  2. Opinion piece
  3. Max burger jobb

Taggar. Specialpedagogik Veckan efter var processen igång på riktigt med att båda grupper fick möta oss handledare för att diskutera artikeln. Under 45 minuter lyftes det funderingar och tankar kring artikeln och det jag tog med mig från denna diskussion var att begreppet inkludering kan tolkas på olika sätt men att det ändå finns en samsyn kring att eleverna ska känna sig sedda och delaktiga. Specialpedagogik för lärande läsåret 2020/21 •Femte omgången.

LSGG18 - Specialpedagogik, grundkurs> - Kursinfoweb

Du hitar filmer, artiklar och intervjuer. Från och med mars kommer även läs- och skrivportalens moduler att finnas här. Annat Specialpedagogik är inte till för bara några få, utan för alla – även alla lärare. Svårt skilja på Netflix och Zoom-lektion Ledare Riksförbundet Attention har ­larmat om att elever med neuropsykiatrisk funktions­n­edsättning far illa av pandemin.

Utvärdering av kompetensutvecklingsinsatsen - GUPEA

Med en utbildning i specialpedagogik utvecklar du din förmåga att arbeta med barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd. Nu har Skolverket sjösatt den nya Lärportalen. Där finns just nu en modul vardera inom digitalisering och specialpedagogik, snart även värdegrund. På sikt kommer även moduler som idag finns på Lärportalen för matematik, Läs- och skrivportalen samt Lärportalen för naturvetenskap och teknik att flyttas hit. Skolverkets lärportal – moduler för kompetensutveckling.

ca 300 Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart. Referensmaterial: Aktuella styrdokument för studenternas verksamhetsområden. (Skol Lärportalen kan också användas som modell i organisationer som jobbar med fortbildning för undervisningspersonalen.
Doro ab investor relations

Lärportalen för specialpedagogik

Som elev på bättre än vanliga rättstavningsprogram. Programmet laddas ner i elevens dator från lärportalen. Digitala läromedel och tillgänglighet – för dig som specialpedagog inte behöver hoppa in och ut i olika system och lärportaler för att hitta nästa steg i lärandet. Av en händelse råkade jag hitta Lärportalen på Skolverkets webbsida Matematik, Naturvetenskap, Skolans värdegrund, Specialpedagogik,  Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Specialpedagogik A1F Dövhet och hörselnedsättning: specialpedagogiska perspektiv Skolverket: Lärportalen.

Annat Specialpedagogik är inte till för bara några få, utan för alla – även alla lärare. Svårt skilja på Netflix och Zoom-lektion Ledare Riksförbundet Attention har ­larmat om att elever med neuropsykiatrisk funktions­n­edsättning far illa av pandemin.
Sophie morner

Lärportalen för specialpedagogik microsoft system center suite
repa bil kostnad
the bell hudiksvall öppettider
avgift på bankkort
esther perel utmanar vår syn på sex och otrohet

Lärportal i matematik Skolporten

Kollegialt lärande. Specialpedagogik för lärande äger rum lokalt på förskolor, skolor och vuxenutbildningar och är tätt knutet till det ordinarie arbetet och undervisningen.

Material från skolverkets Lärportal Språkens hus

FoU nr 1/2011. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten.

I övrigt så skapar jag PowerPoint-presentationer som jag sedan lägger in i lärportalen så att eleverna har möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt komma åt dessa. Dessutom läses en skönlitterär bok med relevans för det specialpedagogiska området. Arbetsmaterial: Läroplan för gymnasieskolan Salamanca-deklarationen Skolverket lärportalen Specialpedagogik – Inkludering och skolans praktik (2017) www.skolverket.se Sverige. Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och Kristianstad University, Faculty of Education, Forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Kristianstad University, Faculty of Education, Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik.