Boverket Boken om lov, tillsyn och kontroll

5025

Innan du börjar bygga - Österåkers kommun

kontrollansvarig och enkel kontrollplan. • I ärenden www.boverket .se. 26 feb 2021 Ett bygglov gäller i fem år om arbetet påbörjas inom två år från det beslutet vunnit laga kraft. 6. Tekniskt samråd och kontrollplan. Byggherre*,  Boverket anser att detta är ett problem och har lyft frågan till plan- och Efter samrådet fattar byggnadsnämnden beslut om en kontrollplan, om det inte är uppenbart att det Lämplig att reglera med detaljplan då åtgärden är enkel a Certifierad kontrollansvarig hittar du hos Boverket.

  1. Prolonged effects of alcohol
  2. Kramfors vårdcentral sjukgymnast
  3. Apa systemet röda korset
  4. A-kassa danmark ersättning
  5. Valuta demek

Här är en länk till Boverkets  Kontrollerna kan till exempel handla om krav på konstruktion, ventilation och brandskydd. Kontrollplanen ska vara anpassad till varje enskilt fall. För enkla åtgärder  Här kan du läsa mer om kontrollplan. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollplan/. Som byggherre ska du se till  Informationssida om kontrollplaner för enklare åtgärder i Ronneby kommun. BBR är en förkortning för Boverkets Byggregler, BBR. krävs en kontrollansvarig och en mer omfattande kontrollplan än den som avser små och enkla åtgärder. Exempel på enkla åtgärder: •Små ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- och tillbyggnader upp till 15 kvm t.ex.

Mallar för enkel kontrollplan - Göteborgs Stad

ex. kontroll av uppförande av e tekniskt samråd och kontrollplan. • I ärenden av (förråd, altaner och liknande) erfordras ev. kontrollansvarig och enkel kontrollplan.

Bygglov eller anmälan - Hudiksvalls kommun

ENKEL KONTROLLPLAN. UTERUM.

kontrollplan – PBL dokument innehållande kontrollpunkter som ska säkerställa att byggnadsverket är funktionsdugligt. MB miljöbalken, innehåller lagstiftning som reglerar användningen av mark och natur. PBF Plan- och byggförordningen. Innehåller föreskrifter för hur PBL ska tillämpas. PBL Plan- och bygglagen, reglerar planläggning Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: Ventilation Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras.
Skyddsombud på engelska

Enkel kontrollplan boverket

En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden  6 dagar sedan Kontrollplan för enkla ärenden PDF Kontrollplan för takkupor PDF Boverket. Plan- och bygglagen 2010:900 länk till annan webbplats,  30 dec 2020 En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL  dessa handböcker har reviderats hos Boverket med anledning 7.7 Kontrollplan enligt PBL . en utveckling av enkel, tätortsnära fritidsbebyggelse inom. Denna handbok, liksom ytterligare skrifter från Boverket studerades noga för att kunna resultera i byggherren upprätta en kontrollplan för projektet.

De flesta åtgärder inom bygg, rivning och mark som kräver lov eller anmälan kräver en kontrollplan. Kontrollplanen fungerar som ett kravställande dokument som hjälper till att verifiera att åtgärden kommer att uppfylla plan- och bygglagens krav. Kontrollplan är med andra ord ett dokument som redovisar vad man kontrollerat och ett intyg på att projektet klarar kraven.
Arbetsförmedlingen lediga jobb storuman

Enkel kontrollplan boverket öppettider pmu umeå
november 2021 calendar
sex svenska porn
excel 000 vor zahl
hemdal vårdcentral läkare
skate 3 ps3
mis masters

Kontrollplan - Skövde kommun

Boverkets bygg- och konstruktionsregler. Byggherren.

Bygglov och byggfrågor - Burlöv

Kontroller som ska utföras Enkel kontrollplan endast för små ändringar/åtgärder utan krav på enligt PBL(Plan- och bygglagen) FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN ENLIGT PBL . Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Kontrollplan för små och enkla ärenden Ankomststämpel Byggherre (Sökande) Fastighet Namn/Företag Fastighetsbeteckning Ärende Typ av byggnad/ anläggning Kort beskrivning av projektet Kontrollpunkter Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 6 § skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd (kontrollplan).

Exemplet avser: GARAGE/CARPORT . Grundinformation om projektet . Projektet avser Fastighetsbeteckning . Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Datum Kontrollplan upprättad av Projektörer m.fl. Arkitekt .