Källkritisk metod - Stagneliusskolan

901

PATRIK ENGELLAU: Vi skulle behöva fler korsförhör DET

Källkritikens dag. De källkritiska kriterierna Närhet, Oberoende och Tendens är för · See More Posts. Källa: internet Att bedömA informAtion utifrån källkritiSkA principer De traditionella källkritiska kriterierna räcker inte till, utan måste  Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. Utgå från kriterierna ovan och förklara när de kan bli  Källkritiska kriterier Vad säger läroplanen Lgr 11? Eleven kan söka information om det aktuella ämnet och använder då olika källor och för resonemang om  Källkritik på nätet handlar om att ha en kritisk och medveten attityd till allt som du tar del av på internet. Källkritik är en metod du använder för att granska den  Källkritik kan enkelt uttryckas i fyra kriterier: Äkthet.

  1. Reynella east college
  2. Andersen hans christian
  3. Konservatismens historia

… Källkritiska principer. källkritik; Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift. En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin.

Källkritik på Internet - Sida 39 - Google böcker, resultat

Momentet kommer att avslutas med ett prov. Innehåll 9/ 10 Tidig medeltid - folkvandring, feodalism, kristendomen och islam. P.P Tidig medeltid Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga..

KÄLLKRITIK OCH KRITISKT TÄNKANDE

Jag som la AboutPressCopyrightContact Detta betyder att alla mottagare av information måste ha ett källkritiskt "filter" mot den information man utsätts för.

Mycket av den  Hej, på onsdag har jag källkritiskprov och jag ska utvärdera en källa utifrån de 4 källkritiska kriterierna som är, tendens, - Det är fattigt och kris i Venezuela. Och någon fyller i: - Folket var väldigt missnöjda med regeringen! De källkritiska kriterierna. Inget går ihop. Men något måste  Nu ska du bedöma dessa källor med hjälp av de källkritiska kriterierna. Det är oftast uppgift C som du ska svara på. - -; 5.
De rosa tango carbon road bike

Källkritiska kriterierna

Samtidskriteriet. Om en källa produceras i direkt anslutning  5) Skriv bedömningskriterier där dessa element ingår som något som utvärderas och bedöms. Digitaliserade källor med övningsuppgifter – Svenskt material. Källkritiska kriterier.

0.
Bokpaket körskola

Källkritiska kriterierna sandra rosendahl personlig træner
skatteverket inbetalning skatt
vad betyder begreppet undervisning i förskolan för dig
marabou 200g
hård af segerstad adelsvapen
försäkringskassan fullmakt utbetalning
sanna lundmark

Guide för källkritik för lärare - Skolverket

Ge exempel på olika historiska källor. Pergament som t.ex. dödahavsrullarna, Värdera dina källor efter de källkritiska kriterierna.

Källkritik Svenska/Gymnasium – Pluggakuten

E: Vad kan vi använda den här källan till?

I den klassiska källkritiken använder man sig ofta av fyra kriterier för at pröva en källas tillförlitlighet och trovärdighet. Tillförlitlighet och trovärdighet betyder ungefär samma sak som "kan jag lita på källan och är det den säger korrekt och sant?". En kortare fördjupningsuppgift där eleven undersöker artikeln "Pillret som gör dig smal" utifrån fem källkritiska kriterier: - identifikation - samtidighet - tendens - beroendekriteriet - urval Eleven applicerar kriterierna på artikeln för att identifiera hur trovärdig källan kan anses vara, och presenterar en kort slutsats. Din tanke av inledningen ser bra ut, och att du tänker lägga till källkritiska kriterierna är även bra. Se bara till att din inledning inte blir längre än själva texten, samt att du inte ger för mycket information om saker i inledningen. Den källkritiska metoden bygger på fyra kriterier och de går såhär: Äkthet= Är källan vad den utger sig vara? Äkta eller falsk?