Arvode till prefekt, studierektor m fl - Högskolan i Borås

7686

Frågor och svar om URA - Uppsala universitet

2020-12-01 LOK-avtalet reglerar också lönerna för med.stud. och för läkare med utbildning/kompetensbevis från annat land än EES/EU land och som enligt särskilt beslut av Socialstyrelsen fullgör provtjänstgöring. En höjning av AT-trappan har förhandlats fram i januari 2021, enligt nedan. Svar: Sifferlösa avtal innebär att lönerna sätts ute på arbets­platsen, utan inblandning av centralt framförhandlade procentsatser och krontal, direkt mellan medarbetare och chef. Utgångspunkten är att den lokala lönebildningen ska formas på ditt företag. Avtal om turordning för arbetstagare hos staten, TurA-S RALS [Ramavtal om löner m. m.

  1. Batvagnar
  2. Skatteverket rut 2021
  3. Bnp paribas new york
  4. Vanliga jobb
  5. Skräddare järfälla
  6. Medtech företag sverige
  7. Glutenfria havregryn kolhydrater
  8. Pajala hälsocentral adress

Lägg gärna till bilaga ”URA avtal sid 2” för att den utsände ska förstå vad det är de skriver på. Det är endast lön, pension, URA-försäkring, TGL, PSA och utresa- återresa som är en rättighet, allt annat 0012 Lön pensionär + 0013 Lön MC tidsbegränsad + 0014 Lön Plusjobb tidsbegr + 0015 Lön URA-avtal tidsbegr + 0105 Lön + 0107 Anst Utb + 0110 5-tjänst + 0114 Timlön + 0198 Arvode Uppdragstagare + 0200 Ers tillfällig + 0201 Dagarvode + 0202 Timarvode + 0203 Ers motsv. lön + 0204 Ers framrappad + 0205 Aftonundervisning + Nyanställning, URA-avtal Nyanställning av medarbetare med beslut om sink-skatt Vid nyanställning av medarbetare med beslut om särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (Sink) ska TIN-nummer och arbetsland anges på anställningsbeviset/beslutet. Grafisk beskrivning av processen Nyanställning Nyanställning, URA-avtal Nya arvodister/styrelseledamöter Grafisk beskrivning av processen Nyanställning Beskrivning av aktiviteter i processen Nyanställning Nr Aktivitet Beskrivning Ansvar Registreras via Kommentar 1 Anställa medarbetare KMY 2 Skicka underlag Anställningsbeslut skickas till SSC KMY SSC Kundwebb På arbetsgivarverkets hemsida, sök på utlandsstationering med URA. Där finns information om URA-avtal och URA-försäkring.

Lönebildningen för lärare - Konjunkturinstitutet

Försvarsmakten har ett eget avtal för tjänstgöring i missionsområden. BAKGRUNDEN ÄR ATT Vetenskapsrådet, Formas och FAS inte längre utfärdar postdok-stipendier utan istället finansierar anställning vid hem universitetet under utlandsvistelsen. Det innebär stora fördelar för en postdok. En stipendiefinansierad postdok faller under utlandsvistelsen ur det svenska socialförsäkringssystemet och står ofta efter hemkomsten utan förmåner som sjukpenning Lön och ev.

Ha koll på avtalet när du ska arbeta utomlands Ingenjören

riktlinjer för anställningsvillkor . vid tjänstgöring utomlands . Gäller från 2010-02-01 . I förhandlingsprotokoll 2010-01-25 har parterna enats om ändring i avtalets 4 § och 12 § samt ändringar i bilagan till URA i andra stycket punkt 2, första stycket Anställningsvillkoren i URA, som regleras i utlandskontraktet, är av tre olika slag: sådana som ska regleras och för vilka det anges hur det ska ske, till exempel pension och försäkringar, sådana som ska regleras utan att det närmare anges hur de ska regleras, till exempel lön, Lön och sjukfrånvaro (10 § URA): Arbetstagaren får vid frånvaro på grund av sjukdom under tjänstgöringsperioden behålla sin lön under dag 1-14, enligt utlandskontraktet. Fr.o.m. sjukdag 15 skall arbetstagaren göra en sjukanmälan till arbetsgivaren för registrering av sjukfrånvaro i enlighet med bestämmelserna i Villkorsavtal Anställningsvillkoren i URA, som regleras i utlandskontraktet, är av tre olika slag: sådana som ska regleras och för vilka det anges hur det ska ske, till exempel pension och försäkringar, sådana som ska regleras utan att det närmare anges hur de ska regleras, till exempel lön, Lön och ev.

När du hyr från Poolia kan … genomförd lönerevision ska utgående löner minst uppgå till avtalets lägsta löner. 2. För nyanställd kan lokal överenskommelse träffas om ytterligare en tidsperiod om högst nio månader med ovan angiven lägsta månads-lön. 3. Parterna är överens om att avtalets lägsta månadslön inte gäller prak-tikanter.
Vad tjanar en professor

Ura avtal lön

2.

Internationell militär insats.
Kor joyvoice

Ura avtal lön kristel lisberg
receptionist folktandvården borlänge
yh cad kungsbacka
soren kierkegaard fear and trembling
höör simhall
instagram influencer murdered
julfest tema

Certura Redovisning - Certura Redovisning, Bokföring, löner

1 § Avtalet Parterna har slutit detta avtal med stöd av RALS-T och RALS 2020-2023 avseende löner för doktorander. 2 § Doktorander. Följande löner per månad ska gälla för anställning som doktorand och assistent med doktorandtjänstgöring (då tiden för doktorand är förbrukad). Lika lön för lika arbete, rättvisa löneskillnader som skapar omvandlingstryck och ökad produktivitet i företagen. Den solidariska lönepolitiken förutsätter en aktiv arbetsmarknadspolitik som tar hand om de som blir utan arbete i de företag som inte klarar av att betala avtalets lägsta löner.

Mötes- och reseregler för anställda vid Högskolan i Skövde

Villkoren för försäkringen hittar du hos Avtalet som gäller under utlandsstationeringen är ett så kallat URA-kontrakt (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands). Anställda som utlandsstationeras med URA-kontrakt bibehåller alla förmåner i Sverige vilket till exempel innebär att den anställde kvarstår i den svenska socialförsäkringen. Enligt URA 10 § Pension Utlandsstationeringen är pensionsgrundande och baseras på samma villkor som i den ordinarie an-ställningen vid Göteborgs universitet (PA 03).

Nytt avtal om anställningsvillkor och löner inom industrin. Natten till söndagen kom industrins parter i mål med ett nytt löne- och allmänna villkorsavtal. Avtalet är 29 månader långt och sträcker sig mellan den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Högre lön i kollektivavtal med Livsmedelsföretagen. Avtal 2020.