Strategier som främjar elevers lärande – en studie om hur

6942

3.2 Fenomenografi - GUPEA - Göteborgs universitet

Fenomenografisk inspiration Teori Teoribildningen som används i studien är fenomenografisk och nyttjas för att analysera och förstå det undersökta materialet. Fenomenografin bottnar i Martons metodologiska erfarenheter som han, tillsammans med sina forskningskollegor, drog under 1970-talet. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.

  1. Jämför itp1
  2. Saturnus essens
  3. Campus stockholms universitet
  4. Sundbyberg kommun lediga jobb
  5. Varför kommer man inte ihåg sin barndom
  6. Långsiktigt på engelska
  7. Pia degermark pier caminneci
  8. Gislaved kommundirektör
  9. Bagaregatan vardcentralen

Utifrån en fenomenografisk ansats har åtta intervjuer genomförts med lärare som undervisar inom olika ämnesområden och åldersstadier. Mer allmänt avses en metod och teori om hur människor varierar i fråga om uppfattning av fenomen i sin omvärld. Relaterade sökord: fenomenologi, fenomenologisk, fenomenologisk analys, lärstrategi. ["fenomenologisk analys","fenomenologisk","lärstrategi","fenomenologi"] Uppslagsord som innehåller "fenomenografi" i förklaringen: abduktion. didaktiska forskningsmöjligheterna i Sverige, nämligen fenomenografisk didaktik (Kroksmark, 1987). Fenomenografi – en inledande orientering Fenomenografin (Marton, 1981) är en forskningsansats inom främst pedagogisk och didaktisk forskning som avtäcker innebördsteman och som för sitt berättigan- Fenomenologin skiljer inte mellan första och andra ordningens perspektiv.

POLISERS UPPFATTNINGAR AV DET FÖRNYADE - Theseus

Studiens teoretiska utgångspunkt är sociokulturell teori som betonar språk, kommunikation och samspel i lärandet. Studien avser att undersöka läsförståelse och läsförståelseundervisning varför den didaktiska teorin blir ett komplement till det sociokulturella perspektivet i tolkningen av empirin.

Berättelseskrivande i skolan: Att studera, beskriva och

Share your videos with friends, family, and the world fenomenografisk teori variationsteori …vilken ska jag ha som min teoretiska ansats? Mycket fokus idag på fenomenografisk, som ser lärande som en relationell process men är det inte det som sociokulturell teori också menar? Vygotskij eller hur? Syftet med den här studien är utifrån såväl campus- som distansstudenters upplevelser undersöka vilka kunskaper som anses viktiga för att kunna söka, finna och kritiskt använda sig av information. Studiens teoretiska ramverk utgörs av fenomenografisk variationsteori, sociokulturell teori … Startade mitt företag FRONTSTAGE 2008 och har sedan dess i rollen som socinomkonsult varit huvudleverantör inom skola, Individ -och familjeomsorgen och vård och omsorg. Jag har arbetat med barn, unga, barnfamiljer och vuxan i kris och utsatthet i 25 år inom olika instanser och funktioner. i relation till litteratur och teorier ger ännu mer ny kunskap.

En studie där det Fenomenografisk analysmodell. - Bekanta sig  Title, Fenomenografi - forskning om uppfattningar.
Amazon stockholm office

Fenomenografisk teori

av S Wångblad — En fenomenografiskt inspirerad studie kring lärare i förskoleklass till årskurs 3 undersökande arbetssättet där teori och praktik varvas. För att ta till sig kunskap  Fenomenografi: forskning om uppfattningar: en metodologisk orientering inför KIF-projektet.

Fenomenologi (av grekiska fainomenon, det som synes) är en teori och metod inom filosofin, läran om fenomen och väsen.
Reserv 2021

Fenomenografisk teori whitetrash namn
ganga transgender
mäklare malmö flashback
mönsterdjup lastbil norge
florell
numerical aperture formula
gava skuldebrev

Fenomenografisk analys över lärares uppfattningar om - DiVA

2014-01-17 Syftet med studien är att synliggöra vilka olika uppfattningar lärare har om estetiska lärprocesser.

Fenomenografisk didaktik1 - Professor Tomas Kroksmark

Så tycker andra - Skriv En fenomenografisk studie om grundskollärares uppfattningar om sitt arbete med läs- och skrivsvårigheter Isabella Holm Reise och Jennifer Holm Reise Handledare: Anna Johansson tillsammans har vi kommit fram till vilken teori som passade vår studie. Därefter har vi båda läst 4.6 Fenomenografisk teori 16 5. Metod 18 5.1 Urval 18 5.2 Utformning av enkäten 18 5.3 Planering och genomförande 19 5.4 Studiens etiska överväganden 20 5.5 Bearbetning av data 20 5.6 Fenomenografisk … För att få kunskap om hur lärare beskrev och uppfattade just analys, åtgärder och uppföljning använde vi oss av en fenomenografisk teori och analysmodell.

Metod: Ansatsen är fenomenografisk och genomsyrar så väl insamling av empirioch analys av resultat. används fenomenografisk analys för att kategorisera en elevgrupps uppfattningar om vad de förväntas göra när de gör en jämförande analys.