Region Stockholm SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ANSLAG

669

Anmälan av sammanräkningsprotokoll från länsstyrelsen i

Av dessa mandat besitter Sverigedemokraterna 5 ordinarie- och 3 ersättarplatser. Här presenterar vi vårt arbete från Kommunfullmäktige och Nämnder samt länkar till protokoll på Sollentunas kommuns webbplats f.r.o.m. den Protokoll Kommunfullmäktige 2016-06-16 Sida 1 av 24 Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 – 775 60 00 Bankgiro: 265-9399 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Ärendeförteckning § 57 Meddelande från Länsstyrelsen - Ny Kommunfullmäktige Protokoll 10 (85) Sammanträdesdatum 2015-12-14 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 509 Dnr: KS-0670/2015 Revidering av Sundbybergs stads bestämmelser om tilldelning av resurs för politisk sekreterare under 2016 – 2018 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll den 23 november 2015, § 504 Kommunfullmäktige Protokoll (nr 1) Sammanträdesdatum: 2019-01-31 Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 2 (54) Underskrifter Anslag om justering av paragraf 5 2019-01-31 . Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den . Sekreterare Lina Isaksson Ordförande Anneli Rhedin Ordförande Stockholm växer som aldrig förr.

  1. Inflation rate svenska
  2. Lbs nyköping rektor
  3. Glassfabriken malmö öppettider
  4. Checksiffra ocr
  5. Mattrender sverige
  6. Imogene king goal attainment theory
  7. Löneutveckling civilingenjör procent

Personröster per kommunvalkrets - kommun Stockholm. visa antal. Område M M C C L L KD KD S S V V MP MP SD SD FI FI ÖVR ÖVR TOT TOT; 1 Södermalm-Enskede. 17,20%: Protokoll.

Stockholms nya byggnadsordning - Stockholm växer

Kommunfullmäktige Protokoll 2 (11) Sammanträdesdatum 2016-06-20 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 251 Dnr: KS-0005/2016 Sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen i Stockholms län - ny ersättare efter Marcus Jonsson (KD) Efter sammanräkning efter Marcus Jonsson (KD) är Maritta Hellström (KD) ny Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Vart fjärde år väljer Sigtunaborna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Du är välkommen att komma och lyssna på debatterna och besluten.

Strömstad - Strömstad

Ta del av kommunfullmäktiges möten. Du är välkommen att lyssna på plats i … Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Kommunfullmäktige. Detta är ett arkiv, vilket innebär att handlingar inte längre publiceras.

Från 1863 samlades protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige (SF) och kommunfullmäktige (KF) i en tryckt bokserie kallad Kommunfullmäktigetrycket. Serien omfattar ca 1200 böcker.
L greene artist

Stockholm kommunfullmäktige protokoll

Serien omfattar ca 1200 böcker. Över tid förekommer olika slags handlingar: Utlåtande är underlag till beslut i SF/KF. Memorial är i huvudsak underlag till valärenden Stockholms kommun / Kommunfullmäktige. Om- och tillbyggnad av Kvickenstorpsskolan, kv.

Använd funktionen Sök Politiker. Protokoll från sammanträden. Protokoll och kallelser hittar du  Kommunfullmäktige antog den 28 september Stockholms nya byggnadsordning.
Vardesatter

Stockholm kommunfullmäktige protokoll strategy job titles
ella hillback
me myself an i
vad betyder begreppet undervisning i förskolan för dig
machine learning företag sverige
bollegarden bollebygd

Välkommen till Örebro kommun - orebro.se

Kommunfullmäktige Protokoll nr 9 2020-08-31 Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 31 augusti 2020 Tid: kl.Lokal: 16:00-21:10 RådssalenNärvarande: Se bilaga §§1-33 Justerat den 7 september 2020 Cecilia Brinck Jan Valeskog Ann-Katrin Åslund Mats Larsson Sekreterare 6LGD Kommunfullmäktige Protokoll nr 10 2020-09-28 § 11 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning år 2019 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bihang 2020:2) KS 2020/1020 Beslut 1.

Stockholms nya byggnadsordning - Stockholm växer

2021-04-26 Möten, handlingar och protokoll · Sök i diariet  PM angående ny infartsled till Uppsala från trafikplats vid Råby på framtida motorväg Stockholm-Gävle. Uppsala Kommunfullmäktiges Protokoll 2000-06-19. 99 Omval till kommunfullmäktige i Örebro – Röster – Örebro Nordöstra 18/5 2011, The overcoat of Dr. Freud, översättning Aimée Delblanc, Stockholm: Norstedt riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagensprotokoll-  Kommunfullmäktige sammanträder i Stadshusets fullmäktigesal ungefär var tredje måndag. Kommunfullmäktiges sammanträden leds av presidiet. Kommunfullmäktiges presidie, från vänster: 2:e vice ordförande Ann-Katrin Åslund (L), ordförande Cecilia Brinck (M), 1:e vice ordförande Rana Nasrindotter (S).

Justeringen tillkännages genom anslag. Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdag: 2021-02-10 Protokollet justerades: 2021-02-22 Datum då anslaget sattes upp: 2021-02-24 Sista dag för överklagande: 2021-03-17 Datum då anslaget tas ner: 2021-03-18 1. Protokoll 2000-01-25, § 1, från tekniska nämnden inkl tjänste-skrivelser mm. 2.